Kelderventilatie

kelderventilatieVeel vochtproblemen in de kelder hebben condensatie als oorzaak. De keldermuren zijn wel bestand tegen de waterdruk, maar niet tegen de waterdampdruk. Dit is uiteraard geen infiltratieprobleem, want muren dienen immers voldoende dampdoorlatend te zijn. Ruimtes zoals kelders hebben meestal slechts 1 enkele ingang en hierdoor zijn er weinig verluchtingsmogelijkheden. Hierdoor kan de waterdamp dat door de muren en vloer komt gaan condenseren, zodat er water in de kelder komt te staan.

Een kelderafdichting of drainage wordt te veel toegepast om vochtproblemen als deze op te lossen! Wellicht omdat het voor de aannemer veel meer opbrengt en omdat de klant er van uitgaat dat het water in de kelder is ontstaan door  infiltratie. Echter zijn zulke drastische oplossingen vaak nutteloos en overbodig. Een condensatieprobleem kan immers makkelijk worden opgelost door plaatsing van een ventilatiesysteem type C. Indien er later toch infiltratie zou voordoen kan nog geopteerd worden om een bekuiping of drainage uit te voeren.

De sensoren van het ventilatiesysteem zullen de hoge luchtvochtigheid aanvoelen en door middel van mechanische ventilatie zal de waterdamp worden afgevoerd. In de plaats verkrijgt u verse lucht van buiten dat op natuurlijke wijze binnenstroomt. Bijgevolg zal de waterdamp niet condenseren (dus geen water meer in de kelder) en bovendien zorgt u er voor dat schimmels geen kans meer maken om zich te ontwikkelen. De kelder kan dan dienst doen als een gezonde leefruimte of berging! En wat uiteraard ook zeer belangrijk is: een C-ventilatiesysteem heeft een zeer laag energieverbruik, vergt weinig tot geen onderhoud en is zeer budgetvriendelijk om bij Dry Plan aan te kopen en te laten plaatsen.