Kelderdrainage

Vaak is de mate van insijpeling en infiltratie van water in de kelder zo groot dat traditionele keldertechnieken zoals bekuipingen niet geschikt zijn als oplossing voor het vochtprobleem. Toch is het steeds mogelijk om uw kelder om te toveren tot een volwaardige leefruimte en dit door middel van onze kelderdrainage technieken. Het komt er op neer dat we het water in de kelder steeds laten leiden naar een pomp die aangesloten wordt op het afvoerkanaal. Naargelang de aard en locatie van het vochtprobleem zijn er verschillende drainagetoepassingen om de kelder vochtvrij te maken en toch van deze ruimte een aangename omgeving te maken.

Infiltratie door de kimnaad

De kimnaad (de naad tussen de muur en de vloer) is de meest gevoelige plaats in de kelder voor infiltratie van water. Dit komt doordat een betonnen vloer nooit goed kan hechten op muren die uit baksteen bestaan. De mate van hechting tussen bouwmaterialen wordt immers bepaald door de mate dat ze cement, dat voor een groot deel uit water bestaat, kunnen opnemen. Een betonnen vloer is is niet poreus en heeft daarom geen grote capillaire (water opzuigende) werking zoals baksteen. Bijgevolg kan cement niet goed aan beton hechten zoals aan de bakstenen muren en is de kimnaad niet volledig waterdicht. Water kan hierdoor makkelijk infiltreren door deze kimnaad.

Indien uw kelder beschikt over een waterdichte betonnen vloer zonder scheuren, maar er is infiltratie van water door de kimnaad, dan kan men de kelder voorzien van een drainagekanaal of randdrainage. Een randdrainage als kelderdrainage is echter niet mogelijk bij een bakstenen (en dus waterzuigende) vloer omdat dergelijke vloeren mogelijk in de toekomst water zullen doorlaten.

Uitvoering van een randdrainage

randdrainage

De uitvoering van een randdrainage gaat als volgt te werk. Aan de buitenmuren creëren we rondom heel de kelder een kanaal door middel van opeenvolgende bakstenen (1 steen hoog) te metsen. Indien er binnenmuren zijn, dan slijpen we deze door, zodat er geen onderbrekingen zijn. We verstevigen deze “goot” met behulp van een waterdichte cementering, zodat het water dat door de kimnaad komt uitsluitend in het kanaal kan voorkomen. Het water dat in het kanaaltje terechtkomt wordt geleid naar een put waar een pomp wordt in geplaatst. Deze pomp wordt aangesloten met het afvoerkanaal, zodat al het water steeds kan worden weggepompt.

randdrainage kelder

Indien je graag een volwaardige leefruimte van de kelder wenst te maken kunnen we makkelijk een mooie vloer leggen zodat je niets ziet van het drainagekanaal rondom de kelder. Ten slotte is het steeds aangeraden om een goed ventilatiesysteem te laten installeren, zodat er zich geen condensatie en schimmels kunnen voorkomen.

bloerrainage pompputInfiltratie door de vloer

Een vloerdrainage is een kelderdrainage techniek die wordt toegepast indien er zich infiltratie van grondwater voordoet… niet (enkel) door de kimnaad, maar (ook) doorheen de vloer.  We dienen dan de gehele keldervloer te draineren door middel van een drainagevloer en een dompelpomp dat het water afvoert.

We voorzien de vloer van een waterdicht noppenmembraan dat in stroken naast mekaar wordt geplaatst. De naden tussen de stroken worden waterdicht gemaakt door middel van waterdichte tape. Dit membraan steunt met haar vele noppen op de vloer, en tussen de noppen door kan het grondwater geleid worden naar een put waar een pomp wordt in geplaatst.

Water wordt weggepompt

vloerdrainage

Het water kan niet weg van onder het membraan en wordt met behulp van de pomp weggepompt via het afvoerkanaal. De pompput wordt geboord op het diepste punt in de kelder en voorzien van een waterdichte cilinder waar de pomp in wordt geplaatst. Dergelijke pompen zijn voorzien van sensoren zodat ze automatisch water beginnen pompen tot op een hoogte van 3mm.

vloerrainage beton

De kelder kan nu worden voorzien van een nieuwe vloer! Deze vloer bestaat een vezelrijke beton van 7 tot 10 cm. Door het gewicht van de vloer wordt een neerwaartse druk gecreëerd op het noppenmembraan, zodat het op zijn plaats blijft ondanks de waterdruk.

Op die manier wordt het water steeds geleid naar de pomp dat het water op zijn beurt afvoert via het afvoerkanaal. Uiteraard kan de nieuwe vloer afgewerkt worden zoals u wenst, zodat uw kelder een aangename leefruimte wordt voor verschillende toepassingen.

De derde kelderdrainage techniek wordt toegepast indien (eveneens) de wanden te maken hebben met insijpeling of infiltratie van vocht. In dit geval dienen de muren gedraineerd te worden (wanddraiange). Een wanddrainage wordt echter nooit alleen aangelegd, maar steeds in combinatie met een vloerdrainage. Het heeft immers geen zin om al het water naar de vloer te leiden zonder meer. We creëren door middel van de combinatie vloer- en wanddrainage als het ware een nieuwe kelder in uw oude kelder, vandaar de benaming “box in box”.

Bij een wanddrainage gaan we eveneens de muren voorzien van een waterdicht noppenmembraan. Het water dat doorheen de wanden komt kan dus enkel achter dit membraan blijven en druppelt naar beneden. Dit water zal eveneens onder het noppenmembraan van de vloer terechtkomen (zie vloerdrainage) en naar de pompput worden geleid. De pomp zal ten slotte het water via het afvoerkanaal wegpompen.

Dankzij de kelderdrainage blijft de kelder volledig vrij van vocht en kan deze afgewerkt worden tot een aangename leefruimte! Op de drainagevloer wordt een nieuwe vezelzijke betonnen vloer gegoten van 7-10cm. Door het gewicht van de vloer blijft het membraan op zijn plaats en wordt het door de druk geleid naar de pompput. Ook de wanden kunnen mooi worden afgewerkt door er bijvoorbeeld gyproc voor te plaatsen. Bijgevolg kunt u zelfs van de kelder een extra slaapkamer maken, want het water blijft steeds onder het membraan!